UK2MK

Pengurus UKM UK2MK

Ketua : Michael F
Sekretaris : Hananto Adi
Bendahara : Angelis Virna

Pendamping :
Yohana Inggrid Latausan

Setiap hari Rabu