Seni Rupa

Pengurus UKM Seni Rupa

Ketua : Ghorby
Sekretaris : Yolanda I
Bendahara : Ellen Avio

Pendamping :
Y. Widriyakara, M.T

Setiap hari Juma’at & Sabtu