Futsal

Pengurus UKM Futsal

Ketua : Chriatian Ade
Sekretaris : Amanda Eunike
Bendahara : Samuel K.

Pendamping :
Albertus Daru D., MT

Setiap hari Minggu